מאמרים

 איך אני משנה גרסאות PHP לפי דומין

        ?איך אני משנה גרסאות PHP לפי דומין...

 איך אני משנה שפה בסיפאנל

        ?איך אני משנה שפה בסיפאנל...

 הוספה והסרה של חשבון FTP

        הוספה והסרה של חשבון FTP...

 העברת אתר משרת סיפאנל לשרת סיפאנל אחר

        העברת אתר משרת סיפאנל לשרת סיפאנל...

 התקנת וורדפרס בקליק

        התקנת וורדפרס בקליק...

 חסימת אי פי הוספה והסרה

        חסימת אי פי הוספה והסרה...

 יצירה ומחיקה של תיבת דואר בסיפאנל

        יצירה ומחיקה של תיבת דואר בסיפאנל...

 יצירת סביבת עבודה

        יצירת סביבת עבודה...